Order umiechu

Aktualności


 1. DRUH HM. JÓZEF DROŻDŻ

  W dniu 12 kwietnia 2012r. odszedł na wieczną wartę harcmistrz JÓZEF DROŻDŻ – wybitny nauczyciel, pedagog i wychowawca młodzieży,  animator życia sportowego, sędzia narciarski, harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego, czynny działacz Ruchu Oporu w czasie II wojny światowej, więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych, wysoko ceniony działacz społeczny. Trzykrotny komendant Hufca Beskidzkiego ZHP.

 2. DZIEŁO KORCZAKA JUŻ W DRUKARNI

  Uprzejmie informujemy, że zapowiadane dzieło oddano do druku i możemy śmiało ogłosić, że już na początku maja Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu odda do rąk Czytelników "Prawidła życia" Janusza Korczaka, wydawane wspólnie z Agencją Edytorską EZOP. Wydawnictwo zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 3. O ORDERZE UŚMIECHU W WĘGIERSKIEJ PRASIE

  Informacja z prasy węgierskiej dotycząca wręczenia Orderu Uśmiechu dla Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kerekegyhazie, Pani Gyurkovics Balazsne.  Międzynarodową Kapitułę reprezentowała Beata Sobocińska.

 4. ŚNIADANIE WIELKANOCNE W ŚWIDNICY - RELACJA FILMOWA

  Polecamy do obejrzenia relację filmową ze śniadania wielkanocnego w Centrum Przyjaźni Dziecięcej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy, w którym wziął udział 6 kwietnia 2012 roku Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.

 5. KANCLERZ W KOMITECIE ROZWOJU CZŁOWIEKA PAN

  Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Usmiechu został wybrany na Członka - Specjalistę Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2014. Komitet wchodzi w skład Wydziału Nauk Medycznych PAN. Działania Komitetu dotyczą rozwoju i zdrowia najmłodszych do 18 roku życia. Jego członkowie analizują i oceniają stan nauki oraz wypowiadają się w sprawach polityki naukowej państwa, kierunków rozwoju i priorytetów badawczych. 

 6. KANCLERZ UHONOROWANY STATUETKĄ "PRZYJACIEL DZIECI".

  Decyzją Zarządu Krajowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka i Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu za konsekwencję i determinację w walce o prawa dzieci został uhonorowany Statuetką "PRZYJACIEL DZIECI".

 7. ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II

  Dzisiaj mija 7 lat od śmierci Kawalera Orderu Uśmiechu – Papieża Jana Pawła II. Jego pontyfikat wywarł ogromny wpływ na losy Kościoła i świata, a postawa Papieża w obliczu cierpienia i choroby stała się źródłem nadziei dla milionów ludzi. Sześć lat po jego śmierci, 1 maja ubiegłego roku, papież Benedykt XVI dokonał beatyfikacji Jana Pawła II, który od tej pory jest błogosławionym Kościoła Katolickiego.

 8. LIST DO SZÓSTOKLASISTÓW

  Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował list do uczniów, którzy 3 kwietnia 2012 roku będą pisać sprawdzian na zakończenie nauki w szkole podstawowej.

 9. POSIEDZENIE MIĘDZYNARODOWEJ KAPITUŁY ORDERU UŚMIECHU

  23 marca 2012 roku odbyło się doroczne posiedzenie Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu (pierwsze w Roku Janusza Korczaka), podczas którego:

  I.  Przyjęto sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2011.

 10. Spotkanie z prof. Joanną Papuzińską

  27 marca 2012 roku Marek Michalak, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu i Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z prof. Joanną Papuzińską w sprawie „przetłumaczenia” Konwencji o Prawach Dziecka na język najmłodszych, aby dokument ONZ stał się dla nich bardziej zrozumiały.

Strony