Order umiechu

Aktualności


 1. WYWIAD KANCLERZA O PRAWACH DZIECKA

   

   

  Polecamy wywiad z Kanclerzem Markiem Michalakiem, jaki ukazał się w "Dzienniku Wschodnim"

   

   

 2. PIERWSZY AKCENT 45-LECIA ORDERU UŚMIECHU JUŻ NA RYNKU

  Z przyjemnością informujemy, że "Prawidła życia" Janusza Korczaka są już dostępne w sprzedaży. Książka jest wspólnym projektem Agencji Edytorskiej EZOP i Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Wydana została w ramach Roku Janusza Korczaka dla uczczenia 45-lecia Orderu Uśmiechu pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka (Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu), który opatrzył ją wstepem. Wydawnictwo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 3. WAŻNY POSTULAT W SPRAWIE DZIECI BĘDZIE ZREALIZOWANY!

  2 maja 2012 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wycofaniu zastrzeżeń Polski do Konwencji o Prawach Dziecka. Zastrzeżenia dotyczyły prawa adoptowanego dziecka do poznania naturalnych rodziców oraz nieangażowania dzieci w działania zbrojne. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz pierwszy zwrócił się w tej sprawie do Ministra Edukacji Narodowej w styczniu 2009 roku.

 4. CZY ZNASZ ORDER UŚMIECHU?

  Właśnie rusza konkurs Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu i Muzeum Orderu Uśmiechu dla szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa małopolskiego. Aby wygrać wypasioną wycieczkę dla całej klasy, wystarczy wykazać się wiedzą o Orderze Uśmiechu! Honorowym patronatem konkurs objął Małopolski Kurator Oświaty - Aleksander Palczewski

   
 5. DRUH HM. JÓZEF DROŻDŻ

  W dniu 12 kwietnia 2012r. odszedł na wieczną wartę harcmistrz JÓZEF DROŻDŻ – wybitny nauczyciel, pedagog i wychowawca młodzieży,  animator życia sportowego, sędzia narciarski, harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego, czynny działacz Ruchu Oporu w czasie II wojny światowej, więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych, wysoko ceniony działacz społeczny. Trzykrotny komendant Hufca Beskidzkiego ZHP.

 6. DZIEŁO KORCZAKA JUŻ W DRUKARNI

  Uprzejmie informujemy, że zapowiadane dzieło oddano do druku i możemy śmiało ogłosić, że już na początku maja Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu odda do rąk Czytelników "Prawidła życia" Janusza Korczaka, wydawane wspólnie z Agencją Edytorską EZOP. Wydawnictwo zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 7. O ORDERZE UŚMIECHU W WĘGIERSKIEJ PRASIE

  Informacja z prasy węgierskiej dotycząca wręczenia Orderu Uśmiechu dla Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kerekegyhazie, Pani Gyurkovics Balazsne.  Międzynarodową Kapitułę reprezentowała Beata Sobocińska.

 8. ŚNIADANIE WIELKANOCNE W ŚWIDNICY - RELACJA FILMOWA

  Polecamy do obejrzenia relację filmową ze śniadania wielkanocnego w Centrum Przyjaźni Dziecięcej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy, w którym wziął udział 6 kwietnia 2012 roku Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.

 9. KANCLERZ W KOMITECIE ROZWOJU CZŁOWIEKA PAN

  Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Usmiechu został wybrany na Członka - Specjalistę Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2014. Komitet wchodzi w skład Wydziału Nauk Medycznych PAN. Działania Komitetu dotyczą rozwoju i zdrowia najmłodszych do 18 roku życia. Jego członkowie analizują i oceniają stan nauki oraz wypowiadają się w sprawach polityki naukowej państwa, kierunków rozwoju i priorytetów badawczych. 

 10. KANCLERZ UHONOROWANY STATUETKĄ "PRZYJACIEL DZIECI".

  Decyzją Zarządu Krajowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka i Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu za konsekwencję i determinację w walce o prawa dzieci został uhonorowany Statuetką "PRZYJACIEL DZIECI".

Strony