Order umiechu

Kawalerowie Orderu Uśmiechu


Kraj Zdjęcie
Macharski Franciszek_ ks. kardynał Polska
Machno Abramowicz Aleksiej Białoruś
Machowiak Stanisław Polska
Machulska Halina Polska
Maciejewska Kurzawa Grażyna Polska
Mackiewicz Jadwiga Polska
Maćkowiak Henryk Polska
Madys Edward Polska
Maffay Peter Niemcy
Majewska Aleksandra Polska
Majewski Szymon Polska
Makarewicz Waldemar Polska
Malanowska Leokadia Polska
Malec Bolesław Polska
Malec Edward Polska
Malecka Maria Czechosłowacja (CSRS)
Maleszka Andrzej Polska
Maliszewski Wacław Polska
Malkovych Ivan Polska
Mandela Nelson RPA
Mandryga Mirosław Polska
Marchewicz Czesław_ ks. „Kuba“ Polska
Marchocki Edward Polska
Marchow Marian Fryderyk Polska
Marciniak Tadeusz Polska
Marciniak Włodzimierz Polska
Margolis – Edelman Alina Francja
Mariaud Jean Claude Francja
Marijnissen Ria Holandia
Marinho Roberto Brazylia
Markunina Irena Ukraina
Markuszewska Irena Polska
Martić Adelika Jugosławia
Maruszewski Bohdan Polska
Maser Seigfried Niemcy
Mateja Józef Polska
Matka Teresa z Kalkuty Indie
Matulka Teresa Polska
Mayer sir Robert Wielka Brytania
Małachowski Krzysztof_ ks. Polska
Mech Zdzisław Leszek Polska
Mendak Adam Polska
Meysztowicz – Stanisławska  Mira Australia
Michalak Marek Polska
Michalewska Urszula Polska
Michalik – Tałuć Maria Teresa Polska
Michałkow Sergiej Władymirowicz Rosja
Miętus Eugeniusz Polska
Mika Józef Polska
Miklaszewski Gwidon Polska
Mikołajczyk Henryk Polska
Mikołajczyk Maria Polska
Mikulski Mirosław_ ks. Polska
Milke Wacław Polska
Miller Leszek Polska

Strony

AB
CD
EF
GH
IJ
KL
MN
OP
RS
TU
WY
Z