Order umiechu

Nowi Kawalerowie Orderu Uśmiechu


Na jesiennym posiedzeniu  Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu w dn. 26 października 2012 roku przyznano na wniosek dzieci dziesięciu kolejnym osobom Ordery Uśmiechu. Obecnie odznaczenie to posiada 945 osób z całego świata. Należy podkreślić, że od przyznania pierwszego Orderu Uśmiechu minęło właśnie 45 lat.

Oto lista osób nominowanych przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu do nadania tytułu Kawalera Orderu Uśmiechu (otrzymają go - zgodnie z przyjętym ceremoniałem – po pasowaniu różą i wypiciu soku z cytryny)

Itzchak Belfer - wychowanek „Domu Sierot” założonego przed 100 lat przez Janusza Korczaka i Stefanię Wilczyńską. Jest rzeźbiarzem i malarzem, który w swoich pracach plastycznych często nawiązuje  do tematyki dziecięcej. Za swój moralny obowiązek uważa propagowanie idei korczakowskich wśród dorosłych i dzieci. Często spotyka się z najmłodszymi w szkołach – rozmawia o Korczaku i jego idei, organizuje warsztaty plastyczne dla dzieci. O Order Uśmiechu  wystąpili członkowie Rady Uczniowskiej Eksperymentalnej Szkoły „Avihayl” w Avihayl w Izraelu.
Prof. Wanda Kawalec – kierownik Kliniki Kardiologii CZD, konsultant 
krajowy w dziedzinie kardiologii dziecięcej, lekarz o wielkim sercu i 
oddaniu wszystkim dzieciom, w szczególności tym z wadami serca. Dzięki 
swojej pracy i szczególnym podejściu do każdego małego pacjenta przywróciła 
radość wielu rodzicom, których dzieci – po udanym leczeniu - mogą się 
cieszyć dzieciństwem jak zdrowi rówieśnicy. O Order Uśmiechu wnioskowali jej wdzięczni pacjenci za „leczenie chorych dziecięcych serduszek”, podopieczni Fundacji „Serce Dziecka”. 
O. Łucjan Królikowski – 93-letni zakonnik klasztoru św. Stanisława w Chicopee w USA. Opiekun sierot wojennych. Wywiózł do Kanady w 
1949 roku 150 dzieci z polskiego obozu Uchodźców Syberyjskich w Tanzanii i 
opiekował się nimi aż do osiągnięcia pełnoletniości. Autor książki: 
Skradzione dzieciństwo. Polskie dzieci na tułaczym szlaku 1939-1950, po raz 
pierwszy wydanej w Londynie w 1960 r. O Order Uśmiechu wnioskowały  polskie dzieci ze Szkoły Kultury i Języka Polskiego w Bridgeport w USA.  
Szlomo Nadel - wychowanek Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej. 
Na co dzień zajmuje się fotografią. W swoich spotkaniach z 
dziećmi, którym poświęcił znaczną część swojego życia, wprowadza 
najmłodszych w tajniki fotografowania i przekazuje im najcenniejszą wartość, 
jaką wyniósł z dzieciństwa – ukształtowaną w „Domu Sierot” potrzebę 
społecznej odpowiedzialności i pracy na rzecz innych. Propaguje i przekazuje nowym pokoleniom spuściznę Janusza Korczaka, zwłaszcza ukształtowane przez Starego Doktora  postrzeganie i poszanowanie dziecka jako człowieka. O Order Uśmiechu  wystąpili członkowie Rady Uczniowskiej Eksperymentalnej Szkoły „Avihayl” w Avihayl w Izraelu. 
Małgorzata i Tomasz Osuchowie – założyciele Fundacji „Spełnionych Marzeń”, która opiekuje się dziećmi chorymi na białaczkę oraz inne choroby 
nowotworowe. Pomagają dzieciom w Warszawie, w Kielcach, w Lublinie i w 
Olsztynie. Rozumieją problemy swoich podopiecznych, bo sami zmierzyli się z 
tą chorobą i – niestety – przegrali (ich 11-letni syn zmarł na raka). Dzieci 
piszą, że odkąd ciocia Małgosia i wujek Tomek pojawili się w szpitalach 
wiele się zmieniło. Są organizowane dla nich zabawy, koncerty, prezenty, spotkania ze znanymi ludźmi. O Order Uśmiechu wystąpili z wnioskiem mali pacjenci izpitali w Olsztynie, w Lublinie i w Kielcach.
Izaak Skałka - wychowanek Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej. Po 
wyjeździe do Izraela pracował w szpitalu jako pracownik techniczny. Jako wolontariusz wspierający chore dzieci. Pocieszał je w chorobie, ułatwiał rekonwalescencję. Zabierał na spacery, wspierał psychicznie. Spotkania z dziećmi kontynuował także wtedy, gdy przeszedł na emeryturę. Opowiadał im o Korczaku i wpajanych przez niego wartościach. O Order Uśmiechu dla Izaaka Skałki wystąpili członkowie Rady Uczniowskiej Eksperymentalnej Szkoły „Avihayl” w Avihayl w Izraelu. 
Maria i Krzysztof Szupilukowie – od trzydziestu lat prowadzą Zespół Tańca 
Ludowego „Mali Gorzowiacy”.  Są z członkami zespołu przez cały rok – także w wakacje i ferie. Organizują biwaki, zimowiska, warsztaty, wyjazdy na 
festiwale (także za granicą) oraz różne imprezy integrujące. Rodzina 
zespołowa liczy 200 osób – od przedszkolaków do maturzystów. Przez zespół 
przewinęło się 850 osób. Uczą się nie tylko tańców ludowych, ale poznają polską tradycję .  Od 1994 roku Państwo Szupilukowie organizują Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży, a od 2009 roku także Międzynarodowy Festiwal Tańca „Gorzów”. O Order Uśmiechu wnioskowali członkowie oraz przyjaciele  Zespołu „Mali Gorzowiacy”. 
Prof. David A. Weinstein –  specjalista od endokrynologii pediatrycznej (Uniwersytet Floryda/USA). Specjalizuje się w leczeniu bardzo rzadkiej nieuleczalnej choroby genetycznej – glikogenozy. Odwiedza różne kraje i uczy miejscowych lekarzy, jak walczyć z tą chorobą i pomagać konkretnym pacjentom (opracowuje indywidualne programy leczenia). Stworzył autorski 
program zapewniający każdemu dziecka z glikogenozą specjalistyczną pomoc. Dzieciom z biedniejszych rodzin pokrywa koszty dojazdu do kliniki. Najmłodsi,   nie czują się w niej, jak w szpitalu. Każde dziecko jest traktowane 
wyjątkowo. Pod jego opieką jest ponad 360 pacjentów z całego świata. Pomysł udekorowania Profesora Orderem Uśmiechu zrodził się podczas jego wizyty w Polsce. Wniosek poparły  dzieci z całego świata.