Order umiechu

PRZYZNANIE ORDERÓW UŚMIECHU


14.11.2014 roku Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu rozpatrzyła wnioski od dzieci i potwierdziła przyznanie Orderu Uśmiechu dla:

1. Janusza Czyża, harcerza ze Szczecina,

2. Ewy Piotrowskiej, dyr. Teatru Baj z Warszawy,

3. Pawła Rajskiego, Prezes Stowarzyszenia "Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski" z Ostrowa Wielkopolskiego,

4. Jerzego Stuhra, prof. sztuki, aktor, reżyser, Kraków

5. Doroty Zawadzkiej, pedagog, psycholog rozwojowy, Warszawa.

Wyróżnionym gratulujemy!

Kolejne posiedzenie MKOU w marcu.