Order umiechu

6. NOWYCH KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU


INFORMACJA  PO OBRADACH PLENARNYCH MIĘDZYNARODOWEJ KAPITUŁY ORDERU UŚMIECHU, KTÓRA W DNIU 16.05.2015 ROKU ZADECYDOWAŁA, ŻE:

 

I.             Do grona członków Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu zostaje przyjęta Pani Henryka Krzywonos-Strycharska, Kawaler Orderu Uśmiechu, działaczka na rzecz dzieci, legendarna działaczka opozycji demokratycznej.

II.            Do grona Kawalerów Orderu Uśmiechu zostało wybranych kolejne 6 osób. Są to (alfabetycznie):

1. BARBARA KASZYŃSKA - pisarka, poetka, autorka bajek dla dzieci, mieszkanka Sokolnik, woj. łódzkie, powiat Zgierski, (na wniosek dzieci z Sokolnik i okolic)

2. MAGDALENA KOCHAN  - muzyk, pedagog, działacz społeczny, poseł na Sejm RP, mieszka w Goleniowie.  We wniosku dzieci  przypomniały, że: „dzięki niej zostało zapisane w prawie, że dzieci nie wolno bić”, (na wniosek uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie)

3. ANDRZEJ MALESZKA - pisarz, reżyser, scenarzysta, twórca filmów dla dzieci;  mieszka w Poznaniu, (na wniosek dzieci ze szkoły „Łejery” w Poznaniu)

4. URSZULA MICHALEWSKA – wyjątkowy pedagog w Publicznym Przedszkolu w Niedrzwicy Dużej, woj. lubelskie, (na wniosek dzieci z Niedrzwicy Dużej i okolic)

5. JÓZEF MIKA - aktor filmowy, teatralny, dubbingowy, mieszka w Warszawie (na wniosek dzieci z Nowego Sącza)

6.BENIGNA OLSZEWSKA –wybitna pedagog, instruktor harcerski, działaczka społeczna, wieloletnia  nauczycielka w Szkole Podstawowej  nr 2 w Szubinie, gdzie mieszka. (wniosek o przyznane Orderu Uśmiechu złożyła młodzież z Gimnazjum nr 1w Szubinie)

Obradom przewodniczył Kanclerz Marek Michalak, przy wsparciu Wicekanclerzy: Haliny Marszał-Sroczyńskiej i Tahara Boukefa. Sekretarzami obrad byli: Barbara Kolago i Urszula Bogobowicz.

Z wnioskiem o Order Uśmiechu dla dorosłego przyjaciela mają prawo występować tylko i wyłącznie dzieci, tj. osoby do 18 lat. Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu rozpatruje wyłącznie wnioski w formie pisemnej tradycyjnej - zgłoszeń przesłanych pocztą elektroniczną nie przyjmujemy. Nie ma żadnych formularzy wniosków, to od dzieci zależy jak będą one wyglądać - czy będą w formie listu czy albumu. Nie określa się ile dzieci powinno podpisać wniosek.