Order umiechu

Władysław Zawiślak


Zdjęcie: 
Kraj: