Wręczenie Orderu Uśmiechu odbywa się zawsze bardzo uroczyście. Imprezy z tej okazji organizowane są w szkołach, teatrach, domach dziecka, klubach młodzieżowych, salach widowiskowych przy licznym udziale dzieci i młodzieży.

 W pierwszej części tzw. oficjalnej odbywa się ceremonia dekoracji laureatów Orderem Uśmiechu, natomiast w części drugiej artystycznej, w zależności od ustalonego programu – występy amatorskich zespołów dziecięcych, młodzieżowych lub artystów zawodowych.

W ceremonii dekoracji biorą udział Członkowie Kapituły Orderu Uśmiechu. Pasowanie na Kawalerów tego słonecznego odznaczenia dokonuje jeden lub kilku Członków Kapituły według następującego ceremoniału:

Osoba dekorująca, a więc Kanclerz lub Członek Kapituły Orderu Uśmiechu stoi na scenie z Heroldem po swojej prawej stronie. Herold trzyma włócznię z uśmiechniętym słońcem. Z drugiej strony osoby dekorującej stoi dziecko z tacą, na której leży order, legitymacja i róża. Na dany znak rozpoczęcia ceremonii Herold uderza po trzykroć drzewcem o podłogę i woła donośnie w stronę widowni, na której m.in. siedzą również Laureaci:

–   HEROLD: „Słuchajcie! Słuchajcie! Słuchajcie!”

–   PRZEDSTAWICIEL KAPITUŁY:
„Czy przybył tu Jan Kowalski?”

–   KOWALSKI (Laureat): „Jestem”.

Laureat zostaje wprowadzony na scenę przez towarzyszące Mu dzieci. W tym czasie rozlegają się fanfary, a na sali zazwyczaj oklaski. Wszystko cichnie, kiedy odznaczony staje przed obliczem Członka Kapituły.

– PRZEDSTAWICIEL KAPITUŁY: „W imieniu dzieci Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu postanowiła nadać Ci najsłoneczniejsze z odznaczeń” (przypina order).

– „Pasuję Cię Janie Kowalski (uderza różą po lewym ramieniu) na Kawalera Orderu Uśmiechu i żądam, abyś na przekór wiatrom i burzom był zawsze pogodny i radość dzieciom przynosił”.

–  KOWALSKI (Laureat): „Przyrzekam być pogodnym i dzieciom radość przynosić”’.

–  PODCZASZY wnosi na tacy puchar i zwracając się do widowni mówi: „W pucharze kwaśna cytryna. Sprawdzimy, jak sobie poczyna Kawaler Orderu Uśmiechu”.

–  LAUREAT bierze puchar, wypija i stara się uśmiechnąć jak najpromienniej.

Gwar, śmiech, gratulacje, kwiaty i gorące brawa!

Jeśli odznaczonych jest kilku, ceremonia zaczyna się od początku lub też laureaci dekorowani są równocześnie.