Siedziba Kapituły:
00-491 Warszawa
ul. Marii Konopnickiej 6

KONTO BANKOWE KAPITUŁY:
PKO BP O/XV Warszawa
Nr 42 1020 1156 0000 7102 0059 4309

Tel. kom. (+48 ) 601 87 11 59
e-mail: mm@marekmichalak.pl
www.orderusmiechu.pl