Zarząd Kapituły

Zdjęcie Imię i nazwisko Kraj Funkcja
Marek Michalak Polska Kanclerz
Danuta Rosner Polska Wicekanclerz
Halina Sroczyńska Polska Wicekanclerz
Boukef Tahar Tunezja Wicekanclerz
Maria Barbara Kolago Polska I Sekretarz
Katarzyna Traczyk Polska II Sekretarz
Grażyna Parfianowicz Polska Skarbnik
Irene Fahle Niemcy Członek Zarządu
Urszula Bogobowicz Polska Członek Zarządu ds. finansowych
Jacek Wan Japonia Członek Zarządu

 

Członkowie Kapituły