Order umiechu

Sześciu nowych Kawalerów Orderu Uśmiechu


Sześciu nowych Kawalerów Orderu Uśmiechu

Członkowie Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu zebrani na wiosennym posiedzeniu przyjęli do grona Kawalerów Orderu Uśmiechu sześć kolejnych osób, zaś do grona członków Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu przyjęto Irenę Santor.

Batia Gilad z Izraela od 11 lat przewodniczy pracom Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Sama upowszechnia idee Janusza Korczaka i jego pedagogikę w codziennej pracy z dziećmi i dla dzieci, które wnioskowały o przyznanie jej tego słonecznego odznaczenia.

Order Uśmiechu otrzyma także Barbara Fender, która od blisko 30 lat jako bibliotekarka w Szkole Podstawowej w Jaszkowicach zachęca dzieci do czytania, organizuje spotkania z pisarzami, warsztaty i konkursy oraz prowadzi z dziećmi zajęcia o charakterze terapeutycznym, promuje wśród uczniów także zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Kapituła wyróżniła również Ewę Gorzelak – aktorkę teatralną i filmową, która swoje życie zawodowe poświęciła fundacji „Nasze dzieci przy Klinice Onkologii „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Fundacja realizuje projekt „Podaruj dzieciom uśmiech”, który organizując spotkania z aktorami, podróżnikami oraz nietuzinkowe kolonie dla chorych dzieci w trakcie i po leczeniu – umila małym pacjentom zmagającym się z chorobą nowotworową spędzanie trudnego czasu w szpitalu.

Order trafi także do ojca Leona Knabita z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Ceniony rekolekcjonista i kaznodzieja,  mnich  żyjący z surową regułą św. Benedykta, a jednocześnie otwarty na spotkania z dziećmi i młodzieżą, z którymi ma bardzo dobry kontakt. W czasie tych spotkań chętnie odpowiada na nurtujące młodzież  pytania, dzieli się swoimi doświadczeniami, jest pogodny, ma spory dystans do siebie. Jest ceniony za  radość życia, otwartość i przyjaźń, jaką darzy szczególnie ludzi młodych, dla których jest autorytetem.

Orderu Uśmiechu otrzyma także Małgorzata Maćkowiak z Raszyna, która założyła w 2000 roku Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie  „Ars Vivendi”. Dla młodych podopiecznych i ich rodzin organizuje wyjazdy edukacyjno-integracyjne, gdzie chorzy mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami i wzajemnie się wspierać.

Kapituła zdecydowała też o przyznaniu orderu druhnie drużynowej – hm Zuzannie Nawrot ze Świdnicy, która od 45 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. W ramach drużyny Nieprzetartego Szlaku od lat jeździ z nimi na rajdy, i obozy harcerskie, organizuje dla nich pomoc finansową.

Do grona członków Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu przyjęto Irenę Santor. Członkostwo w Kapitule jest dożywotnie.

Kapituła Orderu Uśmiechu - jedynego odznaczenia przyznawanego na wniosek dzieci - zbiera się dwa razy do roku, wiosną i jesienią. Na każdym posiedzeniu przyznaje kilka lub kilkanaście odznaczeń. Rocznie otrzymuje kilkaset do tysiąca wniosków. Obradom Międzynarodowej Kapituły od 2007 roku przewodniczy Kanclerz Marek Michalak, obecny Rzecznik Praw Dziecka.

Order Uśmiechu przyznawany jest od 1968 r. Z wnioskiem mogą występować tylko osoby do 18. roku życia.

Kawalerem z legitymacją nr 1 był prof. Wiktor Dega, światowej sławy chirurg ortopeda z Poznania, rzecznik rozpowszechnienia szkół integracyjnych. W czasie dekoracji był pasowany czerwoną różą i musiał z uśmiechem wypić puchar kwaśnego soku z cytryny. Ta ceremonia obowiązuje do dziś.

Przez blisko 50 lat przyznano ponad tysiąc słonecznych odznaczeń. Do grona Kawalerów Orderu Uśmiechu należą m.in. Papież Franciszek, Dalajlama XIV, królowa Szwecji Sylwia, księżna Sarah Ferguson, św. Matka Teresa z Kalkuty, ks. Jan Twardowski, Jacek Kuroń, Irena Sendlerowa, Anna Dymna, prof. Zbigniew Religa, prof. Marian Zembala, Jakub Błaszczykowski.

Orderem odznaczono również św. Jana Pawła II. Papież odebrał Order, choć z zasady nie przyjmował żadnych odznaczeń. Był 267 kawalerem, na wniosek niewidomych dzieci z Krakowa i Lasek. Wniosek został napisany alfabetem Braille'a.

Na poprzednim, jesiennym posiedzeniu Kapituła zdecydowała o odznaczeniu m.in.: Malali Yousafzai, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla w 2014 r. i piłkarza Jakuba Błaszczykowskiego - piłkarza, uczestnika wielu akcji dobroczynnych, założyciela fundacji charytatywnej, aktywnie uczestniczącego w życiu dzieci chorych i opuszczonych.

W przyszłym tygodniu – w dniach 19-21 maja odbędzie się XIII Ogólnopolski Zlot Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. Szkoła Podstawowa w Osiecznicy gościć będzie ponad 100 uczestników Zlotu, uczniów i ich opiekunów. Swój przyjazd zapowiedzieli także Kawalerowie Orderu Uśmiechu: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Lech Krychowski, Gerhard Schulz, Krzysztof Bramorski, Kazimierz Pleśniak, Zofia Marcinek, Ryszard Kiełek, ks. Piotr Sadkiewicz.

 

Barbara Kolago, Sekretarz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu